GAYRİMENKUL DEĞERLEME

Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdiridir.


Konut Değerlemesi: Kanunun 38/A maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde, konutların belli bir tarihte ki muhtemelen değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdiridir.


Değerleme uzmanı: Bir gayrimenkulün, projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapacak gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından tam zamanlı istihdam edilen veya şirket ile tam zamanlı istihdam edilmeksizin sözleşme imzalamak suretiyle değerleme hizmeti veren Sermaye Piyasası Kurulu’nun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde asgari 4 yıllık üniversite mezunu gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesi olan ve kendilerine “Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı Belgesi” verilen kişilerdir.


Sorumlu Değerleme Uzmanı: Şirketin ödenmiş sermayesinde asgari %10 oranında pay sahibi olan, gayrimenkul değerlemesi alanında en az 5 yıl tecrübesi olan, değerleme uzmanı sayılmak için belirtilen diğer şartların tamamını taşıyan ve şirket adına değerleme raporlarını tek başına imzalamaya yetkili olan değerleme uzmanıdır.


Değerleme Uzman Yardımcısı: Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde;
asgari 4 yıllık üniversite mezunu, gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansı sınavını geçmiş, gayrimenkul değerleme uzmanının sahip olması gereken tecrübe şartını taşımayan kişilerdir.


Konut Değerleme Uzmanı Yardımcısı: Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde; asgari 4 yıllık üniversite mezunu, konut değerleme uzmanlığı lisansı sınavını geçmiş, değerleme uzmanının sahip olması gereken tecrübe şartını taşımayan kişilerdir.

Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlediği, gerekli bilgi ve tecrübe sahiplerinin belirlenmesine yönelik olan Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı sınavı ile, nitelikli, ehil kişilerin sektörde görev alması sağlanmıştır.

Şirketimizde gayrimenkul değerleme hizmetleri, lisanslı değerleme uzmanları tarafından verilmektedir. Böylece sektörde uzman kadrosuyla hizmet veren şirketimiz kaliteli hizmet anlayışıyla tercih sebebi olmaktadır.Mevcut mortgage yasası kapsamında bireysel lisans sahibi şahıslar önünde konut finansmanı çerçevesinde teminat alınacak gayrimenkule ait ekspertiz hizmeti verme yönünde engel görünmese de, bankalar, vakıflar ve diğer özel kurumlar, güvenilirlik bakımından kendi inisiyatifleri çerçevesinde, haklı olarak Sermeye Piyasası Kurulu tarafından listeye alınmış lisanslı firmalar tercih etme eğilimine girmektedirler. Gerek Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, gerek gayrimenkul değerlemesi hizmeti talep eden kurumların, göstermiş oldukları hassasiyet, yakın zamanda, gayrimenkul değerleme hizmetlerinin, gerekli altyapı ve sayıya ulaşılmasıyla birlikte nitelikli, ciddi kurumsal lisanslı firmalar tarafından verilmesi beklentisini oluşturmaktadır.